Cáp đồng (ADSL)
    F7 (6Mbps)
    F6 (10Mbps)
  Cáp quang cá nhân (Gpon)
    F5 (16Mbps)
    F4 (22 Mbps)
    F3 (27Mbps)
    F2 (32 Mpbs)
  Cáp Quang doanh nghiệp (FTTH)
    Fiber Business (45 Mbps)
    Fiber Gold (45Mbps)
    Fiber Play (50 Mbps)
    Fiber Public+ (50Mbps)
    Fiber Diamond (65Mbps)
    Fiber Plus (80Mbps)
  Truyền hình FPT_HD
    Truyền hình FPT
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 10/2017 (LH Để biết thêm chi tiết: 0935.299.113) - 10:26 | 25/02/2016
Từ ngày 1/10 đến ngày 31/10/2017, FPT Telecom áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet tại tỉnh Bình Định. ... Chi tiết ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 09/2017 (LH Để biết thêm chi tiết: 0935299113) - 08:03 | 04/01/2016
Từ ngày 1/09 đến ngày 31/09/2017, FPT Telecom áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet tại tỉnh Bình Định... Chi tiết ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG /2017 - 09:01 | 01/12/2015
Từ ngày 1/07 đến ngày 30/07/2016, FPT Telecom áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet tại tỉnh Bình Định... Chi tiết ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 01/2016 - 01:01 | 02/10/2015
Từ ngày 1/01 đến ngày 31/01/2016, FPT Telecom áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet tại tỉnh Bình Định... Chi tiết ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 09/2015 - 07:45 | 03/09/2015
Từ ngày 1/09 đến ngày 30/09/2015, FPT Telecom áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet tại tỉnh Bình Định... Chi tiết ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 08/2015 - 08:57 | 04/08/2015
Từ ngày 1/08 đến ngày 31/08/2015, FPT Telecom áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet tại tỉnh Bình Định... Chi tiết ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 06/2015 - 10:38 | 12/06/2015
Từ ngày 1/06 đến ngày 30/06/2015, FPT Telecom áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet tại tỉnh Bình Định... Chi tiết ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 5/2015 - 03:49 | 01/05/2015
Từ ngày 1/05 đến ngày 31/05/2015, FPT Telecom áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet tại tỉnh Bình Định... Chi tiết ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 4/2015 - 07:34 | 06/04/2015
Từ ngày 1/04 đến ngày 30/04/2015, FPT Telecom áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet tại tỉnh Bình Định... Chi tiết ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 3/2015 - 10:08 | 01/03/2015
Từ ngày 1/03 đến ngày 31/03/2015, FPT Telecom áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet tại tỉnh Bình Định... Chi tiết ...
Dịch vụ tra cưú
 Số người online: 0001
 Số lượt truy cập: 0239804
Phát triển bởi Transcom.VN - Sử dụng nguồn FPT Service.com